ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA ZIEMI CHEŁMSKIEJ

Chełmski Dom Kultury

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA ZIEMI CHEŁMSKIEJ

Najważniejsze informacje

Organizator Chełmski Dom Kultury
Kiedy Murawinka
wtorek 16.00-17.00 (sala baletowa)
czwartek 16.00-17.00 (sala lustrzana)

Murawina
wtorek 17.00-18.30 (sala baletowa)
czwartek 17.00-18.30 (sala lustrzana)


Ludowy dorośli (18+)
wtorek 19.30-21.00 (sala baletowa)
czwartek 19.30-21.00 (sala lustrzana)


Taniec ludowy studenci
poniedziałek 19.30 - 21.00 (sala baletowa)
Miejsce Plac Tysiąclecia 1

Kontakt

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Chełmskiej istnieje nieprzerwanie od ponad 40 lat. Repertuar Zespołu oparty jest na bogatej tradycji polskich tańców i pieśni – narodowych i regionalnych. Choreografem i Kierownikiem Artystycznym zespołu jest Mariola Piędzia, od 38 lat związana z zespołem, najpierw jako tancerka, potem instruktor.

Akompaniament i zajęcia wokalne w grupach prowadzą: Sławomir Piędzia i Marcin Watras. Na co dzień zespół skupia pięć grup tanecznych, kapelę i wokalistów. Pod okiem wykwalifikowanej kadry edukację taneczną i wokalną w grupie „MURAWINKA MŁODSZA”, rozpoczynają dzieci już w wieku 5 lat. ''MURAWINKĘ STARSZĄ” tworzą dzieci w wieku od 9 do 12 lat. Nauka tańców ludowych w formie zabaw i gier dziecięcych, poznanie barwnych narodowych i regionalnych strojów ludowych, prezentowanie ich na scenie podczas koncertów, spotyka się z dużą akceptacją wśród dzieci, chęcią poznania i zainteresowania swoją miejscowością, jest niecodzienną atrakcją artystyczną i estetyczną.

Grupa młodzieżowa ''MURAWINA'' to tancerze od 14 do 18 lat. GRUPĘ REPREZENTACYJNĄ Zespołu stanowi młodzież szkół średnich, studenci oraz osoby pracujące. Od dwóch lat z powodzeniem działa również „GRUPA 18+”. Tworzą ją osoby dorosłe, od podstaw poznając kroki tańców ludowych. Tancerze na zajęciach rytmicznych, tanecznych i wokalnych doskonalą swoje umiejętności artystyczne, mając możliwość efektywnego i czynnego spędzenia czasu w gronie przyjaciół. Integralną formą nierozerwalnie związaną z Zespołem jest KAPELA, pod kierownictwem Sławomira Piędzia, w skład której wchodzą muzycy i wokaliści trwale związani z chełmskim środowiskiem muzycznym. Wszystkie grupy zespołu to laureaci krajowych, a także zagranicznych festiwali i przegląd tańca ludowego. Zespół nawiązuje również kontakty i współpracę z lokalnymi przedszkolami i szkołami, organizując wspólne pokazy i warsztaty mające na celu popularyzację polskiej kultury ludowej, która czasami jest zapominana i niedoceniana. Występ uświetni każdą imprezę.

Instruktor Mariola Piędzia tel. 606 711 927, 82 563 00 81 wew.302